اگه باب اسفنجی و دوستاش بخوان ابر قدرت بشن این شکلی میشن!

برچسب‌ها: باب اسفنجی قهرمان، پاتریک قهرمان، آقای خرچنگ قهرمان، اختاپوس قهرمان، باب اسفنجی و دوستاش در حالت قهرم