این عکس ها نشان میدهد که باب اسفنجی و پاتریک چه قدر دوستان صمیمی هستند!


 

عکس


عکس


عکس 


امید وارم لذت کامل برده باشید

برچسب‌ها: دوستی باب اسفنجی و پاتریک، باب اسفنجی و پاتریک، عکس های مشترک باب اسفنجی و پاتری