باب اسفنجی و دوستاش با خوندن این آهنگ به صورت دسته جمعی باعث سکته ی اختاپوسیوم شدند!

امید وارم لذت کامل برده باشید

برچسب‌ها: آهنگی که باعث سکته ی اختاپوسیم ش، آهنگ خواندن باب اسفنجی و دوستاش، آهنگ باب اسفنجی